Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Μαθαίνουμε την χρήση της πλατφόρμας moodle! Δείτε στο videoμάθημα οδηγίες χρήσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας (SECURITY)